Đồng hồ được hoàn trả và hoàn tiền trong vòng 1 ngày nếu hàng còn nguyên tem serial không bị xước trầy

Trả và hoàn tiền theo địa chỉ mua hàng

Thời gian : 13-17 giờ trong ngày